Ja, een zorgverzekering is in ons land verplicht en die verplichting geldt ook voor baby’s. Voor baby’s hoeft echter geen premie betaald te worden. Het is wel belangrijk om je baby binnen vier maanden aan te melden bij een zorgverzekeraar. Ben je te laat, dan draai je als ouder zelf op voor de al gemaakte zorgkosten.

Vrijwel alle zorgkosten voor de baby worden vergoed

Zo goed als alle zorgkosten voor een baby worden via de basisverzekering vergoed. Dat is anders voor de moeder die soms extra zorgkosten maakt in de periode voor en ook na de zwangerschap. Voor haar is het zaak de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken en de voor haar beste zorgverzekering te kiezen. Voor een verzekering die en een gunstige prijs biedt en die aansluit bij de specifieke wensen van de moeder.

Je moet je baby wel binnen een termijn van vier maanden aanmelden bij zorgverzekeraar

De eis dat jij je baby binnen vier maanden aan moet geven is gemakkelijk op te volgen. Dit kan namelijk prima telefonisch en online, via de website van de zorgverzekeraar. Normaliter kies je voor de zorgverzekeraar waar jij als ouder zelf ook bij aangesloten bent. Het is daarbij handig om je baby bij te laten schrijven bij de best verzekerde ouder. Ben jij aanvullend verzekerd, dan is je baby dat automatisch ook namelijk. Een basisverzekering vergoedt vrijwel alle voorkomende zorgkosten voor een baby. Dan kun je denken aan zaken als geneeskundige zorg door de huisarts en door medisch specialisten, de hielprik en de kosten die gemaakt worden voor het consultatiebureau.

Een baby heeft in beginsel evenveel keuzevrijheid als zijn ouders

Voor een baby is de basisverzekering overigens veel uitgebreider dan voor jou. Zo worden voor de baby en kinderen zaken als tandheelkundige hulp en fysiotherapie wel vergoed. Fysiotherapie kan al snel noodzakelijk zijn voor je kleine zoon of dochter, bijvoorbeeld als de ontwikkeling van je baby wat achter blijft. Fysiotherapie kan al op jonge leeftijd zijn vruchten afwerpen. In z’n algemeenheid echter heeft een baby evenveel rechten als iedereen en heeft het dezelfde keuzevrijheid als dat zijn ouders hebben bij wie hij of zij po de polis staat.

Bron: https://www.zorgverzekeringvergelijken2021.nl/

Pin It on Pinterest