Het is heel belangrijk om in onze samenleving goed te kunnen communiceren. We leven immers in een kenniseconomie waarin vlotte zakelijke communicatie heel erg belangrijk is, zeker wanneer je in bepaalde sectoren aan het werk wil, zoals de zakelijke of de wetenschappelijke. Vooral die eerste is dol op flits in de communicatie. Communicatie is de laatste jaren ook steeds sneller en korte bondige geworden. De invloed van Amerika en de onelinercultuur die daar al veel eerder ontstond, is ook het meer ontspannen Europa binnengekomen, samen met de 24-uurs economie. Waardoor er een complex van factoren ontstaat waarin burn-out of overspannenheid op de loer liggen. Wanneer je communicatie niet goed is, dan wordt het allemaal nog veel lastiger het drukke leven in de 21e eeuw te handelen. Gelukkig is er een oplossing: logopedie.

Wat is logopedie?

Logopedie is een verzameling van behandelingen die ingezet wordt wanneer met je taal, stem, gehoor, spraak, maar ook slikken een probleem is. Het gaat om communicatie in de persoonlijke sfeer. Wanneer jouw kind last heeft van een van deze gebieden, dan is logopedie een goed middel om deze zoveel mogelijk op te lossen. Het wil niet zeggen dat de klachten dan helemaal weg gaan, sommige stoornissen zijn hardnekkig en komen vaak in combinatie met een andere stoornis, bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, waardoor er ook weerstand kan zijn tegen de behandeling. Het traject naar een betere communicatie is dus steeds persoonsafhankelijk en de resultaten die behaald kunnen worden zijn dat ook. Toch is het beter iets te doen dan helemaal niets te doen aan logopedie.

Begin vroeg met logopedie

Hoe eerder je in de gaten hebt dat er een spraakprobleem is, des te eerder je er iets aan kunt doen. Doe er dan ook iets aan, zo zullen de oefeningen veel sneller geïnternaliseerd worden en het resultaat zal beter zijn. Zo hoef je kind op latere leeftijd niet te worstelen met de communicatie, bijvoorbeeld wanneer het erg stottert. Dit is een behoorlijke belemmering in de ontwikkeling, sociale en maatschappelijke positie en het gevoel van eigenwaarde kan ook aangetast worden. Dit hangt natuurlijk ook helemaal samen met hoe je je kind opvoedt en zijn genetische aanleg voor een al dan niet sterke mentale gesteldheid. Woon je in Groningen, dan raden we je aan om contact op te nemen met logopedist Groningen. We helpen je graag verder.

Pin It on Pinterest